ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN

TUYỂN 15 THỢ HÀN 6G

Số lượng:15 Mức lương: 1100 USD Khu vực: RUMANIA CHÂU ÂU Thời gian tuyển: Khi đủ số lượng đăng ký
TUYỂN 15 THỢ HÀN 6G

TUYỂN 18 THỢ LẮP ỐNG

Số lượng:18 Mức lương: 1000 USD Khu vực: RUMANIA CHÂU ÂU Thời gian tuyển: Khi đủ số lượng đăng ký
TUYỂN 18 THỢ LẮP ỐNG

TUYỂN 9 THỢ ỐP LÁT

Số lượng:9 Mức lương: 850 USD Khu vực: RUMANIA - CHÂU ÂU Thời gian tuyển: Đang cập nhật...
TUYỂN 9 THỢ ỐP LÁT