ĐƠN HÀNG NỔI BẬT

Tuyển 02 nam xây dựng

Số lượng:02 Mức lương: 33.000.000 VNĐ Khu vực: FUJI - SHIZUOKA Thời gian tuyển: 15/07/2019
Tuyển 02 nam xây dựng